Book Navigation

8. september 2016

Evaluering af projektet – tværsektorielt samarbejde om akutområdet

Etableringen af SHS teamet var en del af projektet om tværsektorielle samarbejde om akutområdet. Evalueringens rapporten viser at etableringen af SHS teamet har været en succes på flere områder. Læs mere i rapporten her.    

Læs mere...

Ny sygeplejerske i SHS-teamet

Vi vil gerne byde Julia velkommen som sygeplejerske i SHS-teamet pr. 1 september 2016. Julia har tidligere arbejdet på Rigshospitalet på Onkologisk og gastroentrologisk afdeling. Du kan læse mere om Julia her

Læs mere...

29. juni 2016

Nye dokumenter under skemaer og tjeklister

SHS-teamet laver løbende nye skemaer og dokumenter. Der er kommet i dag dokumenter om sugning og ABCDE metoden. Gå ind og se vores forskellige dokumenter. Kan printes ud og bruges i plejen. Kontakt SHS-teamet såfremt I har spørgsmål eller behov for at gå lavet et dokument eller skema. shsteam.dk/skemaer-og-tjeklister/

Læs mere...

5. juni 2016

SHS-teamet byder sygeplejerske Katja velkommen til teamet

SHS-teamet byder vores nye kollega Katja velkommen i teamet som startede 1 maj. Katja kommer fra Roskilde sygehus hvor hun har arbejdet i Onkologien. Du kan læse mere om Katja her

Læs mere...

18. maj 2016

Læserbrev fra Ballerup borger om SHS-teamet

SHS-teamet har hjemtaget en Ballerup borger til iv antibiotika behandling i eget hjem. Denne borger har skrevet et læserbrev til Ballerup Bladet. Læs læserbrevet her.

Læs mere...
Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS-teamet, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!