Book Navigation

Klinisk vurdering – UVI

Praktiserende læge kontakter SHS akutteam angående en 85-årig kvinde, der bor i eget hjem med rask ægtefælle. Ægtefællen er bekymret for borger, da hun de sidste 2 dage har været mere træt, haft nedsat appetit og hyppig vandladningstrang.
Borger er kendt med recidiverende UVI, har sidst været i behandling for 2 måneder siden. Kan ikke komme op til praktiserende læge på grund af slidgigt i begge knæ.
Indtil nu har den 85-årige kvinde og ægtefællen klaret sig uden hjælp fra kommunen.

Vi aftaler med praktiserende læge, at vi besøger borger med henblik på vurdering og CRP.

SHS møder borger, der sidder inde i stuen, helt vågen, klar og orienteret, svarer straks og relevant på spørgsmål, pæne farver, varm og tør. Upåfaldende respiration, ingen hoste.
Borger har vanlige smerter i begge knæ men ingen nytilkomne, ingen kvalme, men nedsat appetit og klager over hyppig vandladningstrang. Drikker fint, ca 1400ml væske dagligt.
SHS måler blodtryk, puls, temperatur, CRP og tager urinstix, der viser + for både leukocytter, blod og pos for nitrit.
CRP er 34, bt 137/81, regelmæssig puls på 94, temp 36,9.

Borger fortæller at det gennem det sidste stykke tid er blevet sværere at komme i bad pga. slidgigt.

Vi kontaktede efterfølgende praktiserende læge og borger bliver sat i behandling for UVI. Vi aftaler desuden, at vi kommer op med en urin til dyrkning (D+R). Praktiserende læge beder visitationen om at besøge borger med henblik på afklaring af behov for hjælp i hjemmet.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!