Book Navigation

 Dehydratio – øget output i stomi

Praktiserende læge ringer til SHS ang. en borger på 86 år med ileostomi, som gennem en længere periode har haft en del indlæggelser pga. øget output i stomien, er i behandling med Imodium. Borger bor alene i ældrebolig og klarer sig fint med daglig hjælp fra hjemmeplejen. Borger er glad for at være derhjemme, men er træt af de mange indlæggelser.

Praktiserende læge beder SHS om at besøge borger mhp blodprøver og en vurdering for at forebygge endnu en indlæggelse.

SHS besøger borger, der er velbefindende, smilende og imødekommende, åbner selv døren. SHS foretager vurdering med måling af værdier og tager blodprøver der afleveres hos praktiserende læge. Desuden tømmes stomien og der findes hele Imodium tabletter i outputtet. Der opstartes stort væskeskema, skal læge ordineres, (output og indtag) for at give et billede af dagligt væsketab. Hjemmesygeplejen følger op på dette.

Efter svar på Blodprøver gives der 1 liter NaCl i 3 dage i samarbejde med SHS. Borger får nu taget blodprøver hver uge via mobilt lab, for at komme indlæggelser i forkøbet. Borger har efterfølgende ikke været indlagt.

 

 

 

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!