Book Navigation

Oplæring af samarbejdspartner i Picc-line

SHS har en borger hjemme til intravenøs antibiotika behandling, som administreres i en Picc-line. Borger pådrager sig en spontan hoftefraktur i hjemmet og indlægges på en kirurgisk afdeling, der ikke har erfaring med Picc-line.

SHS kontaktes af sygeplejerske på kirurgisk afdeling, og vi aftaler at SHS sygeplejerske kommer ind på afdeling og oplærer sygeplejerskerne i håndtering af samt forbindingsskift ved Picc-line, ud fra instruks på VIP-portalen.

SHS sygeplejerske kører ind på afdelingen og underviser 2 sygeplejersker i forbindingsskift og administration af intravenøs medicin i Picc-line. De føler sig klædt på til at varetage opgaven.

Borger er meget glad for besøget, både fordi der var smerter i forbindelse med indgift i almindeligt PVK, der var anlagt og generalt fordi han er meget glad for vores støtte i hans sygdomsforløb.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!