Book Navigation

Kompetence vedligeholdelse og udvikling:

Forord:

Jeg bliver ofte spurgt til SHS akutteamets sygeplejekompetence. Hvad er det man skal kunne for, at være sygeplejerske i SHS akutteam?

At arbejde med kompetence vedligeholdelse og udvikling er et vedvarende og vigtigt arbejde, som understøtter sygeplejerskerne i at træffe selvstændige beslutninger om at inddrage relevant viden og de rigtige samarbejdspartner, på det rigtige tidspunkt, i en borgers forløb. Kompetenceprogrammet er et vigtigt ledelsesredskab til at sikre, at medarbejderne har eller får de rigtige kompetencer og at de kender og forstår deres opgave.

God læsning, Julia Tonning, Team leder af SHS akutteam

Hvordan arbejder vi med kompetence udviklingen og vedligeholdelse:

Vi har udarbejdet et kompetenceprogram, som vi gennemførte første gang i 2018, og efterfølgende har vi evalueret processen og indholdet af programmet.

Nu ligger det fast, at vi hvert forår opdaterer og gennemgår de 13 kompetencekort i programmet. Dette foregår over 2-3 måneder før sommerferien og sideløbende med, at vi passer almindelige opgaver i teamet. Gennemgangen af kompetencekortene kan for eksempel foregå med en kollega i bilen på vej til borgerbesøg, ved refleksion efter borgerbesøg eller ved planlagt møder.

Det kræver opmærksomhed, vedholdenhed og ledelsesopbakning at nå dette omfattende program igennem. Til gengæld er vi alle enige om, at det står fint mål med gevinsterne. Her kan nævnes ensartethed i opgaveløsningen, faglig ansvarlighed, kollegial viden om styrker og svagheder, afstemning af forventninger til hinanden i teamet og opmærksomhed på hvordan vi arbejder og udviklingspotentialer.

 

Her kan du se kompetenceprogrammet:

Kompetenceprogram for sygeplejersker i SHS akutteam

 

 

 

 

 

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!