Book Navigation

Fra udvikling til drift

SHS-teamet er et samarbejdsprojekt mellem Ballerup, Furesø og Herlev kommuner, Herlev og Gentofte Hospital samt almen praksis.

Projektet blev påbegyndt i 2014, og det udekørende sygeplejersketeam blev sat i drift i marts 2015, hvor projektet således gik fra en udviklingsfase til en implementerings- og driftsfase.

Ledelse og organisering

Frem til foråret 2016 understøttes det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde af en projektorganisation med styregruppe, projektledelsesgruppe og arbejdsgrupper. En ansat projektleder har ansvaret for den overordnede styring og koordinering af det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde.

Organisatorisk er SHS-projektet placeret i Medicinsk afdeling O på Herlev Hospital.

Formandsposten i den strategiske styregruppe er delt, så der er en 1 formand fra kommunerne og 1 formand fra Herlev Hospital. Ledelsen af projektledelsesgruppen varetages af projektlederen.

Fra 1 januar 2017 er SHS akutteam i drift og organiseret under en centerledergruppe, med en repræsentant fra hver af de tre kommuner, forankret i Ballerup under sundhedsområdet.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!