Book Navigation

Skemaer og tjeklister

Vi har samlet en lille værktøjskasse med de skemaer og tjeklister, vi enten selv anvender, eller som vi ofte vejleder andre sundhedsfaglige i at bruge. Det hjælper os til at give borgeren den bedst mulige sygepleje.

Perifert Venekateter (PVK)

Udskriv tjekliste: Observationsskema – venekateter

Centralt Venekateter (CVK)

Udskriv tjekliste: Observationsskema – Centralt Venekateter

Samtaleskemaet ISBAR

Når du som sundhedsfaglig ringer til SHS-teamet for at få råd og vejledning, benytter vi metoden ISBAR. Det står for Identifikation, Situation, Baggrund, Analyse og Råd.

Udskriv ISBAR-tjekliste – sikker mundtlig kommunikation

ABCDE-metoden

SHS-teamet’s sygeplejersker benytter altid ABCDE metoden som systematisk gennemgang af alle borgere, når der skal laves en vurdering af borgerens almene tilstand.

Læs om ABCDE metoden her  ABCDE metode

Sugning i mund/svælg

Når en borger suges er det vigtig at det gøres korrekt. Hvis du er i tvivl kan du læse om sugning i mund/svælg på PPS eller kontakte SHS-teamet mhp. at få lavet en borger rettet aftale/vejledning. For at registrere hvor ofte og hvor der suges, kan vedhæftet suge skema bruges. Vær opmærksom på, at sugning af luftveje altid kræver lægeordination.

VAR procedure sugning i næse og mundsvælg: www.varportal.dk/portal/procedure/9783/16

SHS akutteam vejledning med illustration i sugning: Sugning

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!