Book Navigation

Specialiseret hjemmesygepleje i 3 kommuner

SHS-akutteam er sygeplejersker, der kører på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommune, for at løse opgaver, som den almindelige hjemmesygepleje ikke skal varetage. SHS-akutteam arbejder tæt sammen med den eksisterende hjemmesygepleje og hjemmepleje.

Vi kan f.eks.

  • Tage blodprøver.
  • Ved komplikationer, skifte kateter eller sonde.
  • Anlæggelse af et drop med antibiotika eller væske.
  • Give sundhedsfaglig rådgivning.

Målet er, at du som borger i særlige tilfælde kan modtage specialiseret behandling i hjemmet, og at du så vidt muligt kan undgå indlæggelse og genindlæggelse på hospitalet. Vi arbejder også for, at du oplever et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sektorer.

Tæt samarbejde på tværs

SHS står for Specialiseret HjemmeSygepleje, og teamet er oprettet i 2015 som et samarbejde mellem Ballerup, Herlev og Furesø kommune. Teamet arbejder tæt sammen med Herlev/Gentofte Hospital, praktiserende læger, kommunernes egen hjemmepleje og hjemmesygepleje samt plejecentre og bosteder.

Du skal henvises

Som borger kan du ikke selv tilkalde SHS-akutteam. Du skal henvises af fx hospitalet, egen læge eller hjemmeplejen.

Hvis du vil vide mere, skal du kontakte din hjemkommune. Se kontaktoplysningerne her

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!