Book Navigation

Kontakt

SHS-teamet på 61220808

Kl 7.30-22.00

SHS-teamet kan tilkaldes af praktiserende læger, 1813 og af personale på hospitaler, hjemmesygepleje, plejecentre, rehabiliteringscentre og bosteder. Teamet kan kontaktes ved behov for sparring, akut vurdering eller udskrivelse af borger ved behov for særlig sygepleje, samt andre opgaver jf. opgavebeskrivelsen.

Henvendelser om SHS-teamet og etablering af det tværsektorielle samarbejde skal ske til lederen af SHS-teamet.

Daglig leder af SHS-teamet

Julia Tonning
Sygeplejerske og daglig leder af SHS akutteam
Mobil: 61220816
Mail: jult@balk.dk

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!