Book Navigation

Kontakt

SHS-teamet på 61 22 08 08

Kl 7.30 – 22.00

SHS-teamet kan tilkaldes af praktiserende læger, 1813, 112, personale på hospitaler, hjemmesygepleje, plejecentre, rehabiliteringscentre og bosteder.

Teamet kan kontaktes ved behov for sparring, akut vurdering, IV behandling i eget hjem eller udskrivelse af borger ved behov for særlig sygepleje, samt andre opgaver jf. opgavebeskrivelsen.

Henvendelser om SHS-teamet og etablering af det tværsektorielle samarbejde skal ske til lederen af SHS-teamet.

Der arbejdes ud fra Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Daglig leder af SHS-teamet

Julia Tonning
Sygeplejerske og Daglig Leder af SHS Akutteam
Mobil: 61 22 08 16
Mail: jult@balk.dk

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!