Book Navigation

Til praktiserende læger

SHS-akutteam er et udekørende team af sygeplejersker, der arbejder på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommuner.

Ved behov for en speciel sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af praktiserende læger, 1813, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentre, bosteder og visitationen i de 3 kommuner. SHS-teamet arbejder sammen med den eksisterende hjemmesygepleje.

Teamet kan tilkaldes ved f.eks.:

  • behov for klinisk vurdering af en borger med akut opstået sygdom eller forværring af almen tilstand – vi anvender ABCDE- vurdering og kan bl.a. tage BT, P, TP, SAT, Urinstix, tage urin fra til dyrkning m.m.
  • behov for vejledning/faglig sparring og oplæring i komplekse sygeplejefaglige opgaver
  • IV-behandling med anlæggelse af PVK til væske, antibiotika og anden medicin
  • opstart af tryghedskasse samt anlæggelse af SC. kanyle
  • akutte blodprøver som CRP, INR og hæmoglobin, hvor der er svar med samme
  • akutte venøse blodprøver, der afleveres hos praktiserende læge eller på Herlev biokemisk afdeling
  • komplikationer ved diverse KAD, sonder, dræn eller skift af disse
  • andre specialiserede sygeplejefaglige opgaver

Ring til os på 61220808

alle dage kl. 7:30 – 22:00

SHS-akutteam arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at modvirke unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!