Book Navigation

Til hjemmesygeplejen

SHS-teamet er et udkørende team af sygeplejersker, der arbejder på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommuner. Ved behov for en speciel sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af praktiserende læger, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentre, bosteder og visitationen i de 3 kommuner. SHS-teamet arbejder sammen med den eksisterende hjemmesygepleje.


Kontakt os, når der er et akut behov for SHS-teamets kompetencer og ydelser – f.eks. ved:

  • behov for klinisk vurdering af en borger med akut opstået sygdom eller forværring af almen tilstand – vi anvender ABCDE- vurdering og kan bl.a. tage BT, P, TP, SAT, urinstix, tage urin fra til dyrkning m.m.
  • behov for vejledning/faglig sparring og oplæring i komplekse sygeplejefaglige opgaver
  • IV-behandling med anlæggelse af PVK til væske, antibiotika og anden medicin
  • opstart af tryghedskasse, samt anlæggelse af SC. kanyle
  • akutte blodprøver som CRP, INR, hæmoglobin eller andre akutte prøver
  • komplikationer ved diverse KAD, sonder, dræn eller skift af disse
  • seponering af kemopumper
  • andre specialiserede sygeplejefaglige opgaver

Ring til os på 61220808

alle dage kl. 7:30 – 22:00

SHS-teamet arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at modvirke unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS-teamet, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!