Book Navigation

Til hjemmesygeplejen

SHS-akutteam er et udekørende team af sygeplejersker, der arbejder på tværs af Ballerup, Herlev og Furesø kommune.

Ved behov for en speciel sygeplejefaglig indsats i borgerens hjem kan vi tilkaldes af praktiserende læger, 1813, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, plejecentre, rehabiliteringscentre, bosteder og visitationen i de 3 kommuner.

Teamet kan tilkaldes ved f.eks.:

  • Behov for klinisk vurdering af en borger med akut opstået sygdom eller forværring af almen tilstand – vi vurderer ud fra ABCDE princippet.
  • Behov for vejledning/faglig sparring og oplæring i komplekse sygeplejefaglige opgaver.
  • IV-behandling med anlæggelse af PVK til væske, antibiotika og anden medicin.
  • Opstart af behandling i den terminale fase, samt anlæggelse af SC. kanyle
  • Akutte blodprøver som CRP, INR og hæmoglobin, hvor der er svar med samme.
  • Akutte venøse blodprøver.
  • Komplikationer ved diverse KAD, sonder, dræn eller skift af disse.

Ring til os på 61 22 08 08

alle dage kl. 7:30 – 22:00

SHS-teamet arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at modvirke unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!