Book Navigation

Samarbejdspartnere

Ballerup Kommune: Ca. 48.000 indbyggere. Læs mere

Furesø Kommune: Ca. 39.000 indbyggere. Læs mere

Herlev Kommune: Ca. 28.000 indbyggere. Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital: Det fusionerede hospital er et af Region Hovedstadens fire akuthospitaler og betjener 425.000 borgere i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe, Egedal, Rødovre, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Læs mere

Planområde Midt:

SHS-teamet er ét ud af de mange samarbejder, der foregår mellem kommuner, hospitaler og privatpraktiserende læger i Region Hovedstadens Planområde Midt.

Planområde Midt forestår den lokale administrative udmøntning af sundhedsaftalerne og her drøftes principielle tværgående problemstillinger for at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen på tværs af sektorer.

Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og den løbende dialog om efterlevelse af sundhedsaftalen. Læs mere

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!