Book Navigation

Om SHS-akutteam

I forbindelse med sundhedsaftalen for 2015-2018 har Herlev, Furesø og Ballerup kommune samt Herlev/ Gentofte Hospital og de praktiserende læger etableret et fælles tværkommunalt sygeplejeteam, der betjener borgere med bopæl i de tre kommuner.

Gennem specialiserede sygeplejefaglige ydelser skal teamet forebygge indlæggelser og genindlæggelser af ældre medicinske patienter. Indsatsen skal også sikre, at borgerne selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i deres forløb.

Bred og høj faglighed

Teamet består af specialiserede sygeplejersker med en bred og høj faglighed. Vi har fokus på det sammenhængende patientforløb og udviklingen af nye samarbejdsformer på tværs af sektorer. Fx udskrivelse af patienter til videre iv-behandling i hjemmet fra regionens hospitaler.

Teamet kan tilkaldes af vores samarbejdspartnerne på tvær af kommunerne, hospitalerne, praktiserende læger og 1813.

Teamet skal i samarbejde med kommunernes sygeplejersker udvikle og sikre kompetencer på tværs i kommunerne.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!