Book Navigation

Til hospitalerne

I samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital varetager SHS-teamet sygeplejefaglige opgaver i patientens hjem. SHS-teamet arbejder sammen med den eksisterende hjemmesygepleje.

SHS- akutteam kan tilkaldes ved f.eks.:

  • IV-behandling – antibiotika, væske, medicin
  • drænpleje – herunder seponering af dræn m.m.
  • seponering af kemopumper
  • seponering af CVK
  • komplikationer ved diverse KAD eller skift af disse
  • opfølgende besøg – evt. med blodprøver m.m.
  • andre komplekse sygeplejefaglige opgaver

Udskrivelse kan ske allerede fra akutmodtagelsen, men også senere i patientens forløb.
Vi tager alle patienter, der har adresse i Ballerup, Herlev og Furesø kommuner.

Til lægen: Tjekliste til lægen ved udskrivning
Til sygeplejersken: Tjekliste ved udskrivelse til behandling i hjemmet
Til sygeplejersken: Tjekliste ved IV-antibiotika og væskebehandling

Når en patient findes egnet til et udskrivningsforløb med SHS-akutteam som samarbejdspartner, skal afdelingen ringe til os:

Ring til os på 61220808

alle dage kl. 7:30 – 22:00

SHS-akutteam arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at modvirke unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!