Book Navigation

Til hospitalerne

I samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital varetager SHS-teamet sygeplejefaglige opgaver i patientens hjem. SHS-teamet arbejder sammen med den eksisterende hjemmesygepleje.

SHS-teamet kan tilkaldes ved f.eks.:

  • IV-behandling – antibiotika, væske, medicin
  • drænpleje – herunder seponering af dræn m.m.
  • seponering af kemopumper
  • seponering af CVK
  • komplikationer ved diverse KAD eller skift af disse
  • opfølgende besøg – evt. med blodprøver m.m.
  • andre komplekse sygeplejefaglige opgaver

Udskrivelse kan ske allerede fra akutmodtagelsen, men også senere i patientens forløb.
Vi tager alle patienter, der har adresse i Ballerup, Herlev og Furesø kommuner.

Til lægen: Tjekliste til lægen ved udskrivning
Til sygeplejersken: Tjekliste ved udskrivelse til behandling i hjemmet
Til sygeplejersken: Tjekliste ved IV-antibiotika og væskebehandling

Når en patient findes egnet til et udskrivningsforløb med SHS-teamet som samarbejdspartnere, skal afdelingen ringe til os:

Ring til os på 61220808

alle dage kl. 7:30 – 22:00

SHS-teamet arbejder for at udvikle det bedste borgerforløb på tværs af sektorer og for at modvirke unødige indlæggelser og genindlæggelser.

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS-teamet, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!