Book Navigation

Evaluering af projektet – tværsektorielt samarbejde om akutområdet

Etableringen af SHS teamet var en del af projektet om tværsektorielle samarbejde om akutområdet. Evalueringens rapporten viser at etableringen af SHS teamet har været en succes på flere områder.

Læs mere i rapporten her.

 

 

Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!