Book Navigation

Klinisk vurdering - UVI

Klinisk vurdering – UVI Praktiserende læge kontakter SHS akutteam angående en 85-årig kvinde, der bor i eget hjem med rask ægtefælle. Ægtefællen er bekymret for borger, da hun de sidste 2 dage har været mere træt, haft nedsat appetit og hyppig vandladningstrang. Borger er kendt med recidiverende UVI, har sidst været i behandling for 2 måneder siden. Kan ikke komme...

Læs mere...

Oplæring af samarbejdspartner i Picc-line

Oplæring af samarbejdspartner i Picc-line SHS har en borger hjemme til intravenøs antibiotika behandling, som administreres i en Picc-line. Borger pådrager sig en spontan hoftefraktur i hjemmet og indlægges på en kirurgisk afdeling, der ikke har erfaring med Picc-line. SHS kontaktes af sygeplejerske på kirurgisk afdeling, og vi aftaler at SHS sygeplejerske kommer ind på afdeling og oplærer sygeplejerskerne i...

Læs mere...
Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS akutteam, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!