Book Navigation

Oplæring af samarbejdspartner i Picc-line

Oplæring af samarbejdspartner i Picc-line SHS har en borger hjemme til intravenøs antibiotika behandling, som administreres i en Picc-line. Borger pådrager sig en spontan hoftefraktur i hjemmet og indlægges på en kirurgisk afdeling, der ikke har erfaring med Picc-line. SHS kontaktes af sygeplejerske på kirurgisk afdeling, og vi aftaler at SHS sygeplejerske kommer ind på afdeling og oplærer sygeplejerskerne i...

Læs mere...

Dehydratio - øget output i stomi

 Dehydratio – øget output i stomi Praktiserende læge ringer til SHS ang. en borger på 86 år med ileostomi, som gennem en længere periode har haft en del indlæggelser pga. øget output i stomien, er i behandling med Imodium. Borger bor alene i ældrebolig og klarer sig fint med daglig hjælp fra hjemmeplejen. Borger er glad for at være derhjemme, men er træt af de...

Læs mere...
Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS-teamet, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!