Book Navigation

Klinisk vurdering - UVI

Klinisk vurdering – UVI Praktiserende læge kontakter SHS akutteam angående en 85-årig kvinde, der bor i eget hjem med rask ægtefælle. Ægtefællen er bekymret for borger, da hun de sidste 2 dage har været mere træt, haft nedsat appetit og hyppig vandladningstrang. Borger er kendt med recidiverende UVI, har sidst været i behandling for 2 måneder siden. Kan ikke komme...

Læs mere...

Oplæring af samarbejdspartner i Picc-line

Oplæring af samarbejdspartner i Picc-line SHS har en borger hjemme til intravenøs antibiotika behandling, som administreres i en Picc-line. Borger pådrager sig en spontan hoftefraktur i hjemmet og indlægges på en kirurgisk afdeling, der ikke har erfaring med Picc-line. SHS kontaktes af sygeplejerske på kirurgisk afdeling, og vi aftaler at SHS sygeplejerske kommer ind på afdeling og oplærer sygeplejerskerne i...

Læs mere...
Kontakt SHS Teamet

Kontakt SHS-teamet, kun for fagpersonale 6122 0808

Er du borger? Din læge eller kommune skal henvise dig til os.
Læs mere om dette!